Podejmijmy razem to wyzwanie!

Chcesz, aby jak najwięcej osób mogło wziąć udział w naszej inicjatywie, podjąć prawdziwe wyzwanie dla wierzących, czytać ciekawe cytaty świętych, błogosławionych i sług Bożych, a także wykonywać specjalne zadania modlitewne i nie tylko? Pomóż nam promować akcję w internecie i mediach społecznościowych!

    Dane osobowe:
    Tytuł
    Wybierz kwotę wsparcia:

    Wspierasz nas kwotą:

    50zł